Obecné informace

Vzhledem k charakteru akce se každý závodník účastní na vlastní nebezpečí (viz prohlášení u přihlášky a u prezentace), během akce není zajištěn lékařský dohled ani potvrzení o uhrazení účastnického poplatku. Účastníci závodu jsou povinnni dodržovat silniční zákon 361/2000 Sb. Závod probíhá na neuzavřených tratích a za plného silničního provozu. Startovní číslo musí závodníci mít po celou dobu mít upevněno viditelně na hrudi. Při jízdě na kole je bezpodmínečně nutná cyklistická helma, bude v průbehu důsledně kontrolováno a nedodržení bude důvodem k vyřazení závodníka z výsledkové listiny !!! Závodníci jsou povinni uposlechnout pokyny pořadatelů a Policie ČR. Zejména dbejte pokynů vrchního střelmistra.

Děkujeme za respektování těchto pravidel, která  přispějí k bezproblémovému průběhu závodu.

V této sekci naleznete předběžné plánky tratí. Závodní tratě se mohou měnit podle momentální situace (sníh, uzavírka a pod.) Všechny aktuální změny se dozvíte v novinkách na webu závodu anebo v rozpravě před startem. Občas musíme kvůli sněhu i improvizovat - viz poslední plánek trati Yetiho 2017 v pdf formátu (lyže - běh - střelba)

 

Běh (protizabloudivý jistič v pdf formátu)

Start běžecké části je u garáží, cca 200 metrů od shromaždiště. Vzhledem k charakteru trati doporučujeme botasky nebo špuntovky. Po výstřelu přeběhnete potok a běžíte po cestě za fotbalovým hřištěm. Na konci zatočíte doleva do prudkého kopce a dostanete se do ulice (Tyršovy). Ulice mírně klesá a u plechového kluziště odbočíte doleva do sokolské zahrady. Po asi 50 metrech doprava z kopce a hned na to doleva do kopce. Po dalších 20 metrech byste měli křižovat silnici a naběhnete na polní cestu, která vás nejprve po rovině a pak mírným stoupáním dovede do Březska – místní části Švonda. Na asfaltce už poběžíte rovně, na vidlici cest o kus dál doleva (po celou dobu byste měli mít pole po levé straně na dohled) až přiběhnete na okresní silnici od Konice. Odbočíte doleva do kopce k autobusové zastávce a po rozhlédnutí přeběhnete silnici k parkovišti postavené z fondů EU. Poznáte ho docela snadno, nestojí tam ani jedno auto :) Parkoviště překřižujete a vběhnete do lesa. Asi po 50 metrech budete na horizontu a po levé straně budete mít fotbalové hřiště. Nyní už cesta klesá až na rozcestí u pole. Poběžíte stále rovně přes sedlo až k rozcestí u studny. Zde se cesta vrací až na lesní parkoviště nad serpentinami. Kousek poběžíte po silnici a před druhou serpentinou odbočíte na místní komunikaci, která kolem mohyly klesá prudce dolů až k sokolské zahradě. Zde zabočíte doprava a po průběhu sokolskou zahradou se opět dostanete ke kluzišti a už poběžíte v protisměru až na místo předávky u restaurace Na Bytovkách.

 

Lyže (protizabloudivý jistič v pdf formátu)

Z předávkového prostoru doběhnete po fáborkách mezi paneláky (cca 200 m) až na louku, kde už bude rolbou vyjetá stopa. Závod se jede klasickou technikou, dodržujte prosím myšlenku závodu a nepoužívejte bruslení - děkujeme. Rozjedete mírně do kopce, minete střelnici a asi po kilometru přejedete místní komunikaci u kravína ve Březsku. Stopa obkrouží vrchol Kraví hory a za silem se napojí na cestu. Stopa mírně klesá až k silnici Ladín – Ponikev, kde je občerstvovačka. Pro závod Yetík i obrátka a též oranžovo-bílý lampion s kleštičkami, jimiž označíte průchod na svoje startovní číslo. Hlavní kategorie pokračuje do kopce a pak stále rovně mezi ostrůvky lesa až ke kladeckému vysílači. Cestou minete dva křížky, nejprve zděný nad Bělou a dřevěný u Kladek. Odsud je to už jen kousek na obrátku u silnice na kladeckém Vyšehradě. Na obrátce bude oranžovo-bílý lampion s kleštičkami, jimiž označíte průchod na svoje startovní číslo. No a po stejné trase jedete zpět. Při sjezdu z Kraví hory používejte selský rozum, stopa ve sjezdu končí na silnici !!! Kousek před konickými paneláky odbočíte ke střelnici.

 

MTB (protizabloudivý jistič v pdf formátu)

Z depa povedete kolo až na hlavní komunikaci. Rozjezd je doprava (bohužel) do kopce. Za mostem odbočíte na místní asfaltovou komunikaci a budete více méně mezi domky mírně stoupat k jesenskému zámku. Zde se napojíte na zelenou turistickou značku a pojedete hned za zámkem prudce do kopce až ke kapličce. Odsud budete pokračovat stále prudce do kopce, pak se cesta zlomí a dojedete na velkou křižovatku, zde se dáte doleva a pojedete po hřebeni stále po zelené turistické značce až k zděnému křížku. Je zde i křižovatka a rozcestník cest. Trasa závodu vede doleva z kopce po žluté turistické značce. Ve sjezdu dbejte zvýšené opatrnosti, nacházíte se na pomezí Olomouckého a Pardubického kraje J Vyjedete na velkém parkovišti naproti železniční zastávce Šubířov (dřevěná bouda). Dáte se do kopce po státní silnici a pojedete stále na Konici. Asi 200 metrů za první křižovatkou silnic je vracečka na lesní silnčku, která asi po 100 metrech křižuje trať Prostějov – Třebovice v Čechách. Vlaci by tu podle jízdního řádu objevit neměli, ale pro jistotu se rozhlédněte. Vyjedete dvě serpentiny do prudkého kopce, chvilku si odpočinete a pak znovu krátký úsek do prudkého kopce. Pak už se silnička celkem narovná a dovede vás k rozcestí u Huberta, kde se dáte doprava po žluté turistické značce a asi po 200 metrech je další rozcestí, nepojedete do kopce, ale rovně na širokou lesní cestu, která pozvolna klesá k vesnici Šubířov. Do obce nepojedete, dojedete na silnici k rybníku Slámova louže a dáte se doprava a v zatáčce hned rovně – pozor na auta zhora !!! na cyklostezku Šubířov – Skřípov.  Hned na začátku je občerstvovací stanice a kontrola průjezdu. Pojedete po cyklostezce kolem vysílače na Skřípov. Kolem kapličky se dostanete do Skřípova, na značce „dej přednost v jízdě“ se dáte doleva. Projedete dědinou a těsně před koncem se dáte doleva. Pojedete mezi lesy a na další křižovatce už na silnici se dáte doprava. Asfaltu si moc neužijete, asi po 500 m odbočíte doleva do lesa a po chvíli dojedete k  Roudného chatě, kde bude lampion s kleštičkami – označíte si startovní číslo. Po oražení se dáte po svážnici doprav, to už jedete po červené turistické značce. V ohybu svážnici opustíte a pojedete lesní cestou stále po červené, až vyjedete na lesní střelnici nad Konicí, pokračujete kolem okálů prudce dolů. U nádraží najedete na silnici, podjedete železnici a pojedete až na rondel a zde se dáte k monstróznímu betonovému fotbalovému hřišti a na první křižovatce do obytné části. Cesta stále stoupá až do místní části Radošovec, kde bude následovat střelba.

 

Střelba (návod k bezproblémové střelbě v pdf formátu)

Na střelnici vám vrchní střelmistr přidělí vzduchovku, palebné místo. Střílí se ve stoje a na vzdálenost cca 5 metrů. Na pokyn střelmistra budete střílet z připravené vzduchovky na šest panáků. Máte k dispozici celkem 7 diabolek (tzn. 1 rezervní) a musíte vystřílet všechny náboje. Vzduchovku vám bude nabíjet připravený pomocník. Doporučujeme střílet zprava doleva (od největšího k nejmenšímu). Pokud se netrefíte, můžete střílet na stejného panáka. Panáci nejsou rumoví, ale plechoví. Pokud chcete zasáhnout co nejvíc pajduláků, představujte si v nich třeba neoblíbené politiky :) Za každého netrefeného pajduláka musíte absolvovat trestný okruh (+/- 1 minuta). Ze střelnice už jedete/běžíte do cíle a můžete tak využít slastný pocit vítězů.