Obecné informace

Vzhledem k charakteru akce se každý závodník účastní na vlastní nebezpečí (viz prohlášení u přihlášky a u prezentace), během akce není zajištěn lékařský dohled ani potvrzení o uhrazení účastnického poplatku. Účastníci závodu jsou povinnni dodržovat silniční zákon 361/2000 Sb. Závod probíhá na neuzavřených tratích a za plného silničního provozu. Startovní číslo musí závodníci mít po celou dobu mít upevněno viditelně na hrudi. Při jízdě na kole je bezpodmínečně nutná cyklistická helma, bude v průbehu důsledně kontrolováno a nedodržení bude důvodem k vyřazení závodníka z výsledkové listiny !!! Závodníci jsou povinni uposlechnout pokyny pořadatelů a Policie ČR. Zejména dbejte pokynů vrchního střelmistra.

Děkujeme za respektování těchto pravidel, která  přispějí k bezproblémovému průběhu závodu.

V této sekci naleznete předběžné plánky tratí. Závodní tratě se mohou měnit podle momentální situace (sníh, uzavírka a pod.) Všechny aktuální změny se dozvíte v novinkách na webu závodu anebo v rozpravě před startem.

 

Zde je plánek trati Yetiho 2017 v pdf formátu. Můžete ho použít i jako protizabloudivý jistič.