Obecné informace

Děkujeme za respektování těchto pravidel, která  přispějí k bezproblémovému průběhu akce. Vzhledem k charakteru akce (jedná se o něco jako měřený trénink) se každý závodník účastní na vlastní nebezpečí (viz prohlášení u přihlášky a u prezentace), během akce není zajištěn lékařský dohled ani potvrzení o uhrazení účastnického poplatku. Účastníci tréninku jsou povinnni dodržovat silniční zákon 361/2000 Sb. Měřený trénink probíhá na neuzavřených tratích a za plného silničního provozu. Startovní číslo musí závodníci mít po celou dobu mít upevněno viditelně na hrudi.  Sportovci jsou povinni uposlechnout pokyny pořadatelů a Policie ČR. Zejména dbejte pokynů vrchního střelmistra.

Upozorňuji, že informace o trati jsou pouze obecné a mohou se měnit v závislosti na dopravních či povětrnostních podmínkách.

 

V roce 2019 se Yeti pojede v trojkombinaci lyže - běh - střelba. Počasí je, jaké je a proto se trasa bude odvíjet od aktuální situace. Nicméně neočekáváme velké změny oproti návrhu trasy, který si můžete nastudovat zde

Doporučujeme horší lyže, na ledovci je to hančovina.